Mgr. Iva Měchurová

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a od té doby působí v advokacii - nejprve jako advokátní koncipientka ve dvou pražských advokátních kancelářích a od roku 2016 jako advokátka. 

Specializuje se především na: 

rodinné právo,

pracovní právo 

a právo nemovitostí.


Ve volném čase ráda běhá, cvičí fitbox a obdivuje kvalitní kinematografii.