RODINNÉ PRÁVO

  • Rozvod manželství (včetně rozvodu smluveného - konsensuálního), 
  • vypořádání majetku, 
  • úprava poměrů nezletilých dětí.