en

We do provide you with a real world solution

Zasazujeme právo do kontextu moderní doby. Najdeme řešení, které je pro Vás nejvýhodnější.

Trusted by both large corporations and startups

Vždy dbáme na nejvyšší kvalitu poskytnutých právních služeb. S námi máte jistotu. 

Comprehensible statements, clever solutions

Na Vaše otázky odpovídáme srozumitelně. Tak, abyste odpověď mohli v praxi skutečně využít.

Settlement-oriented approach

Pokud je to možné, hledáme smírné řešení. Pokud to ovšem možné není, jsme připraveni účinně chránit Vaše práva soudní cestou.

Unique experience gathered during 18 years in business

Zajistíme, aby Vaše právní vztahy stály na pevných základech. Staráme se, abyste Vy mohli klidně spát. 

Each member does specialize in a specific field

Trvale spolupracujeme také s advokátními kancelářemi v Německu, Belgii, na Slovensku a v Polsku.