Mgr. Danka Oříšková

V oblasti práva působí od roku 1998. Nejprve pracovala ve státní správě jako vedoucí právního odboru Úřadu městské části Praha 7, od roku 2003 působí v advokacii.

Její specializací je: 

občanskoprávní agenda včetně pracovněprávních otázek, 

rodinné právo

a právo nemovitostí se zaměřením na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.


Mimo advokátní profesi se věnuje sportu, hudbě, numerologii a kineziologii.