Mgr. Jan Janoušek

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2015, ale již jako student nabýval cenné zkušenosti mj. jako interní paralegal v IT vývojářské společnosti.                Po absolvování praxe advokátního koncipienta působí nadále v advokacii. 

Mezi jeho specializace patří:

právní poradenství v oblasti e-commerce,

IT právo a právo elektronických komunikací, 

procesní právo a sporná agenda,  

autorské právo a právo průmyslového vlastnictví.


Volný čas tráví nejčastěji s raketou v ruce, in-line bruslemi na nohou, v divadle nebo na kvalitním koncertu.