VEDENÍ SPORŮ

Bereme v úvahu všechny aspekty potenciálního sporu a hledáme vždy takové řešení, které je pro Vás nejvýhodnější. Není-li možné věc uzavřít smírně, ochráníme Vaše práva v řízení před soudem.


  • Komplexní řešení soudních sporů v oblasti civilního práva, 
  • právní analýza sporného nároku, 
  • předžalobní výzvy, 
  • sepsání žaloby, 
  • zastupování při soudních jednáních před soudy všech instancí,
  • zastupování v rozhodčím řízení.