JUDr. Jan Růzha

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2003 (tamtéž složil následně i rigorózní zkoušku) a od tohoto roku působí v advokacii - nejprve jako advokátní koncipient ve dvou významných pražských advokátních kancelářích (české a mezinárodní), od počátku roku 2007 jako samostatný advokát.


K jeho specializaci patří:

zdravotnické právo

farmaceutické právo

právo nemovitostí, 

a právo v rámci letecké dopravy.


Ve volném čase rád běhá, jezdí na kole a věnuje se poslechu hudby.