JUDr. Filip Růzha

Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde rovněž v roce 2015 úspěšně obhájil rigorózní práci z oboru práva životního prostředí a složil rigorózní zkoušku, působí v advokacii. 

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na:

autorské právo

tvorbu legislativy, 

právní poradenství pro podnikatele a e-shopy,

problematiku GDPR

právo veřejných zakázek.


Mimo práci rád tráví čas na výletech do přírody, běhá, obdivuje architekturu a je aktivní ve veřejném životě.