GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ať už provozujete e-shop, rozesíláte newsletter, chcete nainstalovat kamerový systém se záznamem nebo jen zaměstnáváte zaměstnance, zpracováváte osobní údaje. Právní úprava se samozřejmě vztahuje i na veřejnoprávní subjekty - úřady a příspěvkové organizace. 


Ochrana osobních údajů se dostala do popředí zájmu v souvislosti s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zůstala důležitou oblastí, kterou nelze podcenit. Zakládáte nový e-shop? Podnikáte a nejste si jisti, jestli máte vše v pořádku? Uplatnil vůči Vám subjekt údajů některé ze svých práv? Připravíme bezpečné řešení na míru Vaší činnosti, abyste se mohli plně soustředit na její rozvoj.


APRAM Aerospace

Letní Letná

Dům zahraniční spolupráce

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Svět knihy

B.E.S. - Petrovice


  • Komplexní zvýhodněné balíčky pro e-shopy a společnosti - vše, co potřebujete pro soulad s GDPR,
  • audit ochrany osobních údajů a doporučení úprav,
  • poradenství pro subjekty místní samosprávy, úřady a příspěvkové organizace,
  • příprava právních stanovisek,
  • podpora a příprava dokumentů při uplatnění práv subjektu údajů.