NÁHRADA ŠKODY

  • Zastupování při jednání s poskytovateli zdravotních služeb a s pojišťovnami v rámci náhrady újmy pacienta na zdraví, včetně zastupování v soudním řízení,
  • náhrada újmy na zdraví při autonehodě,
  • náhrada škody na majetku.