DĚDICKÉ PRÁVO

  • Zastupování v dědickém řízení, 
  • poradenství při přípravě závěti,
  • poradenství při přípravě majetkových dispozic pro případ smrti.