SPRÁVNÍ PRÁVO

  • Servis při zajištění a změnách všech druhů potvrzení, povolení a oprávnění, 
  • zastupování ve správním řízení včetně řízení přestupkového a provádění kontrol,
  • zastupování ve stavebním řízení,
  • zastupování v souvislosti s přijímáním nebo změnami územního plánu,
  • zastupování ve vyvlastňovacím řízení,
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů,
  • právo životního prostředí.