SPRÁVNÍ PRÁVO

Provedeme vás jedním z nejméně uchopitelných a nejširších právních odvětví a uděláme maximum k ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.


  • Servis při zajištění a změnách všech druhů potvrzení, povolení a oprávnění, 
  • zastupování ve správním řízení včetně řízení přestupkového a provádění kontrol,
  • zastupování ve stavebním řízení,
  • zastupování v souvislosti s přijímáním nebo změnami územního plánu,
  • zastupování ve vyvlastňovacím řízení,
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů,
  • právní služby v oblasti práva životního prostředí - EIA a další řízení.