SMLUVNÍ AGENDA

Základem bezproblémové spolupráce je dobrá smlouva. Víme, že každá situace je jedinečná a díky svým dlouholetým zkušenostem umíme porozumět  detailům. Myslíme kreativně a nastavíme pro Vás smluvní vztah tak, abychom předešli sporům nebo nedorozuměním v budoucnu.


  • Příprava smluvní dokumentace v rámci celé oblasti civilního práva,
  • analýza právního postavení účastníka smlouvy a revize smluv,
  • podpora při vyjednávání podmínek transakce, 
  • příprava vzorových smluvních dokumentů pro Vaše podnikání,
  • všeobecné obchodní podmínky na míru, 
  • rámcové obchodní a navazující realizační smlouvy, 
  • vymáhání plnění smluvních závazků.

B.E.S. - Petrovice

Nakladatelství Práh

SG Geotechnika