POHLEDÁVKY

  • Monitoring určených dlužníků a v případě konstatování jejich úpadku soudem okamžité přihlášení pohledávky klientů, 
  • předžalobní výzvy, 
  • vymáhání pohledávek včetně zajištění exekučního vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutorského úřadu.