OCHRANNÉ ZNÁMKY

  • Komplexní servis při registraci ochranných známek v České republice i Evropské unii, jejich změn a prodloužení lhůty ochrany, 
  • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a EUIPO, 
  • ochrana práv z porušení ochranné známky.