NÁHRADA ŠKODY

  • Zastupování při jednání s poskytovateli zdravotních služeb a s pojišťovnami v rámci náhrady újmy pacienta na zdraví, včetně zastupování v soudním řízení,
  • právní zastupování ve věci náhrady škody na majetku.