INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

  • Insolvenční návrh dlužníka či věřitele, 
  • komplexní právní zastupování v insolvenčním řízení, 
  • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, 
  • zastupování na přezkumném jednání a ve věřitelských orgánech, 
  • žaloby na určení popřených pohledávek, 
  • žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty.