DĚDICKÉ PRÁVO

Nikdy není brzo na to, mít dobře uspořádány vlastní záležitosti pro nenadálé případy. Pomůžeme vám zajistit vše podle svých představ a ve spolupráci se zkušenými notáři navrhneme nejlepší řešení.


  • Poradenství při přípravě majetkových dispozic pro případ smrti,
  • poradenství při přípravě závěti,
  • zastupování v dědickém řízení.