Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

monitoring určených dlužníků a v případě konstatování jejich úpadku soudem okamžité přihlášení pohledávky klienta (dle nové právní úpravy insolvence je lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení velmi krátká a po jejím uplynutí se k nepřihlášeným pohledávkám nepřihlíží; úpadek dlužníka přitom není jeho věřitelům jmenovitě oznamován)

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.