Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

výkon funkce rozhodce ad hoc na základě dohody stran sporu (tj. rozhodčí doložky, smlouvy o rozhodci, apod.), komplexní právní zastupování v řízení před rozhodčím soudem/rozhodcem, pokud byl spor podřízen dle dohody smluvních stran pravomoci rozhodců, výkon rozhodčích nálezů

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.