Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

kompletní servis od sepsání smlouvy kupní / darovací / směnné / o zřízení věcného břemene / o zřízení zástavního práva, přes zastupování v řízení před katastrálním úřadem, až po rozbory daňových dopadů požadovaného právního úkonu, nájem bytů a nebytových prostor, převody bytů do vlastnictví člena družstva, právní zastupování v rámci společenství vlastníků jednotek, zastupování ve sporech o určení a ochranu vlastnického práva

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.