Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

uzavírání pracovních a manažerských smluv, jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců, rozvázání pracovního poměru, hromadné propouštění zaměstnanců/jednání s odborovými orgány, spory z pracovního poměru

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.