Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

zakládání obchodních společností a družstev, zajištění živnostenského oprávnění včetně živností koncesovaných, změny vnitřního uspořádání obchodních společností, úpravy vztahů mezi společníky, personální změny, zvyšování a snižování základního kapitálu, fúze a akvizice, převody obchodních podílů a akcií, obchodní rejstřík

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.