Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

příprava a podání insolvenčního návrhu dlužníka či věřitele; komplexní právní zastupování v insolvenčním řízení; přihláška pohledávky do insolvenčního řízení; zastupování na přezkumném jednání a ve věřitelských orgánech; příprava a podání žalob na určení popřených pohledávek a žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty; právní stanoviska pro insolvenční správce

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.