Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Poskytujeme ucelené právní poradenství zejména v těchto oblastech:

komplexní právní služby v rámci klinického hodnocení léčiv (příprava smluvní dokumentace ve vztazích se zdravotnickými zařízeními, zkoušejícími lékaři a dalšími osobami podílejícími se na klinickém hodnocení, vyjednávání podmínek, jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a s etickými komisemi, pojištění klinického hodnocení), registrace léčivých přípravků, právní vztahy vyplývající z poskytování zdravotní péče

Ve spojení se zevrubnými znalostmi české podnikatelské a právní praxe nabízí kancelář svým klientům též využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České republice vzhledem k jejímu členství v Evropské Unii nacházejí čím dál častěji své uplatnění. Veškeré služby poskytujeme v plné šíři v českémanglickém jazyce, přičemž jsme schopni zajistit poskytování komplexních právních služeb i v jazyce francouzském.