Advokátní kancelář Růzha - kontakt

V případě zájmu klienta poskytujeme zejména v méně složitých věcech, kdy není nezbytně nutné osobní setkání, právní služby rovněž za pomoci prostředků elektronické komunikace (tento formulář nebo e-mail), což přispívá k vysoké operativnosti a rovněž k úspoře klientových nákladů. Neváhejte nás proto kontaktovat i touto cestou.