Advokátní kancelář Růzha
Právní praxe:
01/2007 – samostatná právní praxe
06/2003 – 10/2006 Císař, Češka, Smutný a spol., advokátní kancelář;
zaměření především na občanské, obchodní a pracovní právo, konkurs a vyrovnání, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek a soudní řízení
09/2002 – 01/2003 Linklaters, v.o.s., advokátní kancelář; oddělení obchodního práva a práv k nemovitostem
Vzdělání:
12/2006 – Česká advokátní komora – advokátní zkouška (prospěchový stupeň výtečně)
10/2005 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy – rigorózní zkouška (JUDr.) práce: „Ochrana osobnosti ve vztahu k tiskovému právu"
05/2003 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy (celkový prospěch s vyznamenáním)

Před zahájením samostatné právní praxe působil JUDr. Jan Růzha ve dvou významných advokátních kancelářích (české a mezinárodní) a absolvoval mimo jiné studijní pobyt na univerzitě v USA v rámci stipendia získaného v celostátní soutěži.

Advokátní kancelář Růzha dlouhodobě spolupracuje s renomovanými vysokoškolskými pedagogy působícími mj. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a rovněž s respektovanými odborníky v různých profesních oborech (notáři, daňoví poradci, exekutoři, znalci, tlumočníci a další), pro zajištění komplexního a efektivního řešení i těch nejsložitějších kauz.