Advokátní kancelář Růzha - kontakt
JUDr. Jan Růzha

www.ruzha.cz
ID DS: wacggmc
IČO: 71463992
DIČ: CZ8006220563
ev.č. ČAK: 11466
Sídlo:
Soukenická 2082/7
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 543 045
mob.: +420 603 964 764
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č.ú.: 35-8069760207/0100
IBAN: CZ3701000000358069760207
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Pobočka:
Pod Pilami 1039
264 01 Sedlčany
mob.: +420 603 964 764

Návštěvy klientů v naší kanceláři jsou vzhledem k pracovnímu vytížení obvykle uskutečňovány na základě předchozího objednání (telefonicky či e-mailem), v naléhavých případech je však možné dostavit se i bez objednání a my uděláme maximum pro neprodlené zajištění plné ochrany Vašich práv.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.